Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
p |
PER UNA IMPLICACIÓ DE TOTS ELS SECTORS EN EL DEBAT DE LA JORNADA INTENSIVA
4/3/15
PER UNA IMPLICACIÓ DE TOTS ELS SECTORS EN EL DEBAT DE LA JORNADA INTENSIVA · FMRPC
Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, com a membre de la comunitat educativa, des de fa temps hem tingut la necessitat de tractar el tema de la Jornada Escolar i més els darrers cursos escolars que ha estat en el punt de mira del debat educatiu, mediàtic i social.

En primer lloc us volem manifestar que la Jornada, a l'igual que va passar amb el calendari, és un tema educatiu que no es pot aïllar del context social. Per la qual cosa, pensem que cal determinació per afrontar l'horari des d'una perspectiva social i laboral.

L'anàlisi de la Jornada escolar i educativa requereix una mirada polièdriques, a partir de: les necessitats pedagògiques del centre educatiu, les necessitats socials de les famílies i les condicions laborals del professorat. Coincidim en què l'eix central d'aquest poliedre ha de ser l'alumnat, el veritable agent prioritari. El seu aprenentatge, en la seva educació i en el seu benestar. Ens trobem en moments de crisis econòmica i ajustaments pressupostaris en diferents àmbits socials, i també en l'educació. No considerem adequat que en la presa de decisions pesin només les raons econòmiques, mirant la immediatesa sense disposar d'una prospecció. Es corre el risc d'una involució que farà més difícil la construcció del futur.

Pensem que és un debat que no comença del no res, tenim uns referents que cal tenir en compte. El document "Per un horari i jornada escolar: pedagògicament positius, laboralment raonables i socialment satisfactoris", elaborat pel MUCE el gener de 93. Els acords del Consell Escolar de Catalunya de 2006 i de 2009. També cal tenir en compte la normativa vigent, la Llei Catalana d'Educació en el seu article 54. I recentment, l'estudi "A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua", coordinat per la Fundació Bofill i elaborat per l'Elena Sintes.

Pensem que cal un debat serè i argumentat sobre el tema en el què, a part de les entitats de la comunitat educativa, hi puguin participar entitats i persones que participen en l'educació de l'alumnat fora de l'horari lectiu. La realitat actual fa que haguem d'analitzar l'educació al llarg i a l'ample de la vida de les persones. El Consell Escolar de Catalunya és l'espai on es poden segellar aquests grans acords, de fet hem manifestat alguns documents de referència sobre aquest tema.

El model de Jornada Escolar que desitgem volem que sigui per a la millora educativa de tot l'alumnat, per la qual cosa creiem que hauria de ser la referència per a tots els centres sostinguts amb fons públics. Pensem que un dels valors que volem que caracteritzi el Sistema Educatiu de Catalunya és la coresponsabilitat i la coherència educativa, per això, cal entesa i confiança entre els diferents agents. El treball i el compromís compartit amb les famílies és fonamental i imprescindible per un bon clima. Depenent de com es plantegin qüestions com la Jornada Escolar poden suposar enfrontaments en el marc del centre educatiu que no ajuda a aconseguir aquest pilar bàsic educatiu.

La línia de futur en aquests moments ens sembla que és emmirallar-nos amb el "model a temps complet" europeu; analitzar-ne el model, les dades, les conseqüències, possibilitats i limitacions. Cercar un model que ens permetés poder acompanyar el creixement personal del joves, fer un seguiment de l'evolució de cada infant, amb les instal·lacions al servei dels i les més joves (que no exclou activitats fora del centre),... i tot allò que en definitiva ens permeti assegurar la cohesió social compensant des de l'educació les desigualtats.

En tot moment hem de parlar d'espai educatiu no escolar. Avui, l'aprenentatge es duu al llarg i l'ample de la vida en diferents espais fora i dins del centre educatiu i hem de veure com innovem a partir d'aquesta idea. Una manera, és construir entre tots els agents educatius, la jornada completa, ja que ens permetria a tots els poder incidir en l'educació dels joves des de punts de vista diferents. Ara bé, també ens agradaria poder implicar als joves en aquest debat, en la construcció d'aquesta Jornada.

Creiem fermament que:

1. Catalunya necessita un acord social i educatiu sobre el tema de la Jornada Escolar.

2. No podem confondre l'horari de l'alumnat, l'horari del professorat i l'horari d'obertura del centre. S'han de coordinar els tres tipus d'horari per complementar-se, però es poden diferenciar. L'autonomia de centre permet organitzar aquests temps de manera acord a les necessitats específiques a nivell curricular organitzatiu i de gestió.

3. L'horari ha de ser el mateix per tots els centres sostinguts amb fons públics (centres educatius públics i concertats).

4. Cal posar sobre la taula la normativa d'ús dels equipaments educatius per tal de poder cedir aquests espais a serveis i activitats no lectives.

5. En cas que un centre faci jornada continuada, cal contemplar recursos humans i econòmics per atendre a l'alumnat en condicions surant el temps no lectiu: garantir accés al menjador escolar i activitats de lleure educatiu fora d'horari lectiu. Aquests temps no obligatoris són els que empenyen més cap a la desigualtat entre els nostres alumnes.

6. Poden existir de manera excepcional deferències en l'horari per adequar-se a les necessitats del territori.

7. El projecte de l'horari i el calendari escolar no pot ser un tema exclusiu dels docents sinó que ha de ser tractat amb tota la comunitat educativa i ha de ser coherent amb els horaris socials.

8. Cal pensar i definir les condicions mínimes i els criteris pedagògics amb els quals es pot portar a terme la Jornada Escolar més adequada als centres educatius catalans.

9. No es poden admetre accions de pressió que incideixin en la qualitat educativa del centre com la supressió de colònies, sortides i activitats que són positives per al procés d'aprenentatge de l'alumnat.

10. Tenim l'oportunitat d'explorar un model de centre educatiu obert, com a node d'una xarxa educativa, que s'acosti als paràmetres d'una educació al llarg i a l'ample de la vida. Cal un treball compartit i coresponsable amb els agents educatius, comunitaris, culturals i les administracions per aprofundir en la coherència, optimitzar recursos i incidir en la igualtat real d'oportunitats, revisant els criteris d'accessibilitat i sistema de beques i ajuts.

Finalment volem refermar la necessitat de compromís ètic per part del professorat, les famílies i el mateix alumnat. I, instar al Departament d'Ensenyament per a què posi les condicions per a poder fer un treball rigorós, ètic i argumentat per tal de trobar la millor solució per a l'aplicació de la Jornada Escolar a Catalunya en el context que necessiten els nostres centres del segle XXI.

ON SOM
Avda. Drassanes, 3 3r
08001 - Barcelona
Tel: 934817388 Mòb: 640801524
CONTACTA'NS
Email: federacio@mrp.cat NIF: G-58245259
Registre d'Associacions n.89 sec 2a.
avís legal, privacitat i cookies
Avda. Drassanes, 3 3r (BCN) · Tel: 934817388 · federacio@mrp.cat · avís legal, privacitat i cookies
x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.