Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
l |
LA MILLORA DE LES CONDICIONS EDUCATIVES FA AUGMENTAR EL RENDIMENT ESCOLAR
4/11/20
La millora de les condicions educatives fa augmentar el rendiment escolar · FMRPC
Jaume Aguilar Vallès
Publicat el 04/11/2020 a https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/noticia/la-millora-de-les-condicions-educatives-fa-augmentar-el-rendiment-escolar


La 7a Setmana dels Horaris ha programat més d'una quinzena d'activitats entre el 23 i el 27 de novembre que volen ser un espai de discussió de referència a nivell internacional sobre l'ús del temps. Una d'elles és la taula "Els horaris i els usos del temps d'infants i joves", que tindrà lloc el 27 de novembre a les 15 h en format online, i que té per objectiu reflexionar sobre l'impacte dels horaris actuals existents per part de mares i pares (horaris laborals) i d'infants i joves (horaris escolars). Un dels participants de la taula és Jaume Aguilar, membre de l'equip coordinador de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

Per què és necessari modificar el model horari de l'escola? Quin impacte negatiu té el model que estem seguint en l'actualitat?

Qualsevol canvi en una escola hauria de fer-se per millorar les funcions que els centres educatius tenen encomanada, que es poden sintetitzar en tres: la funció de cura i custòdia, la socialització i els aprenentatges dels infants i joves. Tots tres objectius interrelacionats entre si.

En l'actualitat és dona una clara desigualtat en l'accés a l'educació no lectiva -reforços inclosos- en funció del nivell socioeconòmic de les famílies i la ubicació del centre. Es detecta massa estrès en els infants i joves, derivat d'un excés d'activitats no escolars en uns horaris inadequats i sovint uns "deures" a casa que dificulten el necessari temps familiar i descans. Als centres de secundària públics s'ha generalitzat l'horari compactat, fet que obliga a desplaçar el temps del descans del migdia i l'àpat a hores inadequades. Una clara anomalia en el marc europeu i poc saludable des del punt de vista mèdic.

L'organització escolar ha d'evolucionar i plantejar-se com a part d'un ecosistema educatiu, enriquint les opcions de l'alumnat i especialment el més vulnerable.

Quines són les propostes que feu des de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya?

Des de la Federació hem estat treballant al llarg dels vuit darrers anys amb la Fundació Bofill, entitats del lleure, sindicats, federacions de pares i mares, amb col·legis professionals – educadors i pedagogs- i en els tres darrers anys també amb la Diputació de Barcelona i diversos municipis per impulsar un marc educatiu que plantegi el temps escolar i extraescolar com un tot, alineat amb el Pacte per la Reforma Horària aprovat pel Parlament de Catalunya (2017).

La proposta és necessàriament flexible, adaptable a les situacions familiars, singularitzat per territoris – comarca, municipi, barri- amb forta implicació comunitària, per reforçar l'aprenentatge a partir dels interessos de l'alumnat en coordinació amb els centres escolars.

"Educació a l'Hora" possibilita que l'alumnat amb menys recursos accedeixin a una major varietat d'estímuls, propostes i activitats, amb l'objectiu d'afavorir la inclusió social, evitant la creació d'espais segregats i en definitiva, millorar l'equitat. Es genera un millor clima a les aules podent integrar el reforç escolar en els horaris d'estudi assistit amb accés a les eines telemàtiques. Permet generar grups per interessos i milloren les competències socials, culturals i esportives sempre amb un sentit ampli de "comunitat que educa".

Les famílies podran assegurar un temps comú sense la pressió de les tasques escolars i de les activitats extraescolars aconseguint un ritme estable en els àpats, afavorint bons hàbits alimentaris i superant possibles trastorns de la son. La millora de les condicions educatives és molt notable perquè fa augmentar el rendiment escolar, fomentant aprendre a aprendre i aprendre a conviure.

Quin son els punts bàsics de la proposta?

Quan parlem d'horaris ens referim a tres realitats diferenciades: L'horari del centre – espai de temps que el centre educatiu és obert per realitzar activitats.

L'horari educatiu de l'alumne – més enllà de les hores de classe, amb extraescolars i activitats diverses
L'horari del professorat i educadors – establert segons condicions de contractació i adaptat a les necessitats del centre.
Aquesta diferenciació és clau per trobar possibles solucions i superar el debat entre jornada contínua i jornada partida o compactada i construir uns horaris més saludables, equitatius i que millorin els aprenentatges. Els eixos serien:

Reducció, diversificació i personalització del temps lectiu. Garantir el reforç educatiu, estudi assistit i acompanyament en els deures dins de l'horari del centre, per tal que qualsevol alumne pugui acabar a jornada escolar sense emportar-se feines a casa.
Enriquiment del projecte educatiu amb activitats educatives opcionals en l'escola i en l'entorn. Afavorir d'una oferta educativa amplia – en el centre o el seu entorn- en la franja no lectiva i opcional, amb possibilitats de validar-la curricularment.
Participació interdisciplinària de perfils diferents d'educadors durant l'horari del centre educatiu. La formació d'equips amb altres professionals que complementen i reforcen la tasca educativa, permet cobrir la totalitat de l'horari d'obertura del centre. Els docents poden flexibilitzar els seus horaris en funció de les responsabilitats que adquireixen en els centres.
Flexibilitat en els horaris d'entrada i sortida i reducció de la pausa de migdia. Permet adaptar-se a les situacions personals afavorint la conciliació familiar. Reduint la pausa del migdia permet finalitzar més d'hora les activitats obligatòries i avançar el començament d'altres activitats educatives i de suport.
Temps de migdia inclòs en el projecte educatiu de centre i situat en franja horària saludable de 12 h a 14 h en coherència amb els consensos del Pacte per a la reforma Horària. Els centres educatius d'un territori obririen a les 8 del matí per adaptar-se a les necessitats laborals de pares i mares i finalitzarien les activitats educatives – lectives o opcionals -a les 7 del vespre. S'ha de limitar el temps màxim d'estada de l'alumnat en funció de l'edat.
La proposta inclou les etapes d'infantil, primària i secundària, i vol ser extensible a tot el sistema, per evitar diferències horàries entre centres i no incrementar la segregació per motius d'oferta horària

Quins referents d'altres països tenim?

El marc global és el que internacionalment s'anomena "Educació a Temps Complet" desenvolupat àmpliament per Alemanya – eliminant la jornada compactada-, Portugal, Dinamarca, part de França, Suïssa, Estats Units, per citar-ne alguns rellevant i propers.

La visió de centre educatiu més que de centre escolar implica una visió del dret a l'Educació més enllà de l'escolarització com dret de l'infant es va desenvolupant en molts països com uns dels punts claus en el treball contra les desigualtats educatives i per evitar la segregació. La concreció que hem realitzat manté aquests referents però s'ha fet un esforç en respectar el marc legislatiu actual de Catalunya i l'Estat – condicions del professorat, hores lectives, calendari escolar… – per no barrejar diversos temes que podrien dificultar la discussió.

Quines són les condicions necessàries per transitar cap a aquest nou model horari?

En l'actual legislació seria possible desenvolupar plenament aquesta proposta, tot i que anem més enllà i reclamem un marc legislatiu que sigui "garantista" en la defensa dels infants i joves, tant en el seu respecte per la salut com per la millora educativa.

Els centres han de tenir autonomia per dissenyar els seus propis horaris, i han de fer-ho en el marc d'un projecte educatiu de territori, per evitar diferències horàries entre centres que incrementin la segregació. La comunitat educativa dels centres d'un territori han d'acordar els canvis d'horari mitjançant un procés reflexiu, participatiu i democràtic, desenvolupat conjuntament amb l'Ajuntament i del Departament d'Educació.

ON SOM
Avda. Drassanes, 3 3r
08001 - Barcelona
Tel: 934817388 Mòb: 640801524
CONTACTA'NS
Email: federacio@mrp.cat NIF: G-58245259
Registre d'Associacions n.89 sec 2a.
avís legal, privacitat i cookies
Avda. Drassanes, 3 3r (BCN) · Tel: 934817388 · federacio@mrp.cat · avís legal, privacitat i cookies
x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.