Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
m |
MANIFESTACIÓ PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, DEMOCRÀTICA I EQUITATIVA
24/10/18
Marc Unitari de la Comunitat Educativa

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) té com a objectiu defensar una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, laica, feminista i coeducativa, democràtica i participativa, enfocada a la igualtat d'oportunitats i adequadament finançada. Demanem un creixement sostingut del pressupost educatiu que permeti atendre tot l'alumnat.


El MUCE treballa des de fa anys per la millora de l'educació pública com a condició per a construir un país més just i democràtic. En els últims anys la persistent dinàmica del Departament ha estat aplicar decisions unilaterals de caire tecnocràtic i retallades econòmiques importants, sense consensuar amb la comunitat educativa. Tot plegat ha provocat un deteriorament de la participació democràtica, precarització del sistema i estrès en els centres educatius.

Comencem el curs 2018-2019 amb uns precedents negatius per al sistema públic que constatem:

1.-Unes retallades pressupostàries encara no recuperades que han implicat (també) una aturada en el desenvolupament del sistema públic.

La desinversió en el sistema educatiu ha estat considerable. La reducció entre el 2010 i el 2018 ha estat de casi un 10%. A la vegada, el nombre d'alumnes del sistema s'ha incrementat en un 10%. L'única partida pressupostària que s'ha incrementat és la dels concerts educatius. Dada que corrobora que el Govern de la Generalitat fa una clara aposta per l'escola privada sostinguda amb fons públics en detriment de l'escola pública que en surt clarament perjudicada.
Increment insuficient de les plantilles davant de l'augment d'alumnat que ha provocat la massificació d'alumnat a les aules especialment a la secundària obligatòria.
Falta de planificació de places públiques que puguin donar resposta a les necessitats d'escolarització i la tendència de les famílies que és escollir escola pública. El Govern de la Generalitat segueix any rere any tancant grups públics de P3 i creant places de 1r d'ESO molt per sota de la demanda. A la vegada, sobre planifica l'oferta de places privades concertades .

Manca de places de Formació Professional, que genera la desviació d'alumnat als centres privats o derivant a la formació a distància, a més de 20.000 alumnes.
Unes elevades taxes als ensenyaments postobligatoris i universitaris que n'impedeixen l'accés a gran part de la població.
Manca de places i de finançament del Departament d'Ensenyament a l'educació pública 0-3 anys que ha comportat un increment de l'escletxa social.

Hi continua havent més de 1000 aules prefabricades, xifra que es manté des del 2008 i la tendència serà a augmentar degut a l'increment d'alumnes a secundària els propers anys. Problema endèmic i sense pla de Govern per solucionar-lo.

Deteriorament de les condicions de treball dels treballadors i treballadores de l'educació (horari lectiu, ràtios, precarització de la feina…)

2.-Uns anys de tancament normatiu i dèficits democràtics.

L'aplicació d'una legislació educativa neoliberal (LEC i LOMCE), allunyades de les necessitats reals del nostre país, ha provocat el deteriorament de la participació democràtica de professionals, famílies i estudiants. Ho veiem per exemple en el decret de direccions, el Decret de provisió i perfils de plantilles, retallades en les funcions dels consells escolars, etc.
Tot i la diagnosi feta en els Informes del Síndic de Greuges sobre la segregació escolar encara no s'ha portat a terme cap mesura per reduir-la. És per això que denunciem la manca de decisió i voluntat política per a posar fi a la segregació i a les desigualtats educatives.
De la mateixa manera, reivindiquem que els menjadors escolars s'han d'emmarcar dins el dret a l'educació pública i han de ser universals i gratuïts. La proposta de decret de menjadors suposa una privatització dels menjadors en què mitjançant concurs públic es vol aconseguir que el servei acabi en mans de grans empreses. La proposta deixa fora de la gestió a les ampes i afes.

3.- Cronificació de la segregació i desatenció a la diversitat.

La política educativa no corregeix la segregació escolar ens el contrari, la fomenta en apostar per l'educació concertada en detriment de l'educació pública i també en permetre el "dret de l'elecció" de centre que genera competència entre famílies i mencartilitza l'educació pública sometent-la a la llei de l'oferta i la demanda.
Necessitat d'un pla de formació dels professionals de l'educació, consensuat, amb vinculació al projecte de centre i amb recursos suficients, que tingui en compte els reptes que plantegen la segregació i la inclusivitat.
Incertesa en l'aplicació del Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. No s'ha fet cap esforç pressupostari per garantir la seva aplicació i no s'està treballant paral·lelament per canviar la visió assistencialista que té Catalunya envers les Necessitats Educatives Específiques.

En conseqüència des del MUCE denunciem que tenim un sistema educatiu que globalment no garanteix la igualtat d'oportunitats i és menys democràtic any rere any.

En aquest sentit instem el nou govern que respecti, impulsi i apliqui les diferents resolucions aprovades al Parlament en aquest sentit fins ara. A títol d'exemple podem citar la Moció 15/XI sobre taxes universitàries, la Resolució. 7/XI sobre la recuperació de condicions laborals dels empleats públics i dels docents, lla Moció 196/X i la Moció 155/XI de menjadors escolars, la Resolució 145/XI sobre segregació escolar, resolucions contra el finançament de les escoles que segreguen per sexe...

Per tot això, des del MUCE exigim al Govern i als grups parlamentaris un pressupost expansiu per al 2019, com el que hagués estat necessari tenir en el 2018, tenint en compte que el creixement actual és del 3,4%. L'educació no es pot permetre perdre un any més.

Per acabar, seguim mostrant el nostre recolzament a totes les persones docents que són als jutjats amb falses denúncies d'adoctrinament. L'escola s'ha de preservar com a espai de convivència i cohesió, de respecte dels principis democràtics i de pluralitat ideològica i no partidista. També com espai d'educació amb coneixements i valors des del rigor i des del pensament crític, de manera que s'afavoreixi el diàleg, la discrepància i la capacitat de posar en dubte allò que es transmet. DEIXEU L'EDUCACIÓ EN PAU. VOLEM EDUCAR EN LLIBERTAT.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) seguirem lluitant en la defensa d'una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, laica, feminista i coeducativa, democràtica i participativa, enfocada a la igualtat d'oportunitats i adequadament finançada.
Manifestació per una educació pública, democràtica i equitativa · FMRPC
ON SOM
Avda. Drassanes, 3 3r
08001 - Barcelona
Tel: 934817388 Mòb: 640801524
CONTACTA'NS
Email: federacio@mrp.cat NIF: G-58245259
Registre d'Associacions n.89 sec 2a.
avís legal, privacitat i cookies
x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.