Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
p |
PER UN MÍNIM DE 6% DEL PIB PER A L'EDUCACIÓ
15/2/23
Per un mínim de 6% del PIB per a l'educació · FMRPC
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya s'adhereix a la Iniciativa Legislativa Popular "Per un mínim de 6% del PIB per a l'educació"presentada per CCOO el passat 18 de gener.

Les dades indiquen un retrocés en la inversió educativa a Catalunya en contra de que estableix la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) de 2009 que va ser aprovada amb un ampli suport parlamentari. Cal activar un canvi de tendència de la inversió educativa al nostre país. Aquesta ILP pretén involucrar a tota la comunitat educativa i per extensió a tota la societat civil.La ILP , en el seu títol primer, estableix un Pla Nacional de Finançament del sistema educatiu que ha de tenir una vigència de 4 anys i s'ha de dur a terme en dues fases.
El pla nacional ha d'incloure, almenys, les mesures necessàries per garantir:
A. La reducció de ràtios grup/professionals . És necessari un augment generalitzat de la despesa per alumne o alumna.
B. La millora de les infraestructures educatives públiques
C. El desplegament complet del Decret 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marcd'un sistema educatiu inclusiu.
D. La compensació de les desigualtats socials i territorials, tenint com a especial prioritat erradicar la segregació escolar.
E. La reversió de les retallades per al personal dels centres educatius públics.
F. La dotació suficient per permetre unes condicions de treball anàlogues dels treballadors i treballadores dels centres sostinguts amb fons públics.
G. La implantació de la coeducació en tots els àmbits educatius.
H. Un servei de menjador universal i gratuït.
I. L'establiment de plans de formació contínua dotats del pressupost corresponent per a totes les persones professionals de l'educació. per implementar amb qualitat la tasca educativa.
J. Creació dels recursos que impulsin la immersió lingüística en llengua catalana, l'aprenentatge de les llengües oficials.
K. Garantir una oferta pública suficient i assequible del primer cicle d'educació infantil, el 0-3.
L. La dotació pressupostària per a la creació d'oferta pública de places de formació professional (FP) suficient
M. La millora substancial de la dotació econòmica que permeti una oferta adient d'ensenyaments de règim especial.
N. El foment de l'educació de les persones adultes.
O. La dotació dels recursos materials i professionals necessaris per garantir la qualitat de l'educació a l'escola rural i el nombre suficient d'escoles rurals per compensar les desigualtats territorials.
P. L'accés al dret al lleure educatiu, en entorns socials i culturals de qualitat, en condicions d'equitat.
Q. La dotació econòmica suficient als centres educatius perquè disposin dels mitjans necessaris per garantir la qualitat a les aules.
R. Un increment considerable de les beques i ajuts per a l'estudi per garantir la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat.
S. El finançament suficient de la universitat pública catalana.
T. Revisar periòdicament les transferències des de la Generalitat a les corporacions locals.

El títol segonn del text de la ILP preveu la creació de dos organismes d'elaboració, coordinació, seguiment i avaluació del Pla.
.Comissió de finançament: Òrgan encarregat de realitzar l'elaboració i el seguiment del pla. Hi han d'estar representades totes les administracions públiques amb competències en matèria educativa.
.Consell Assessor : És l'òrgan encarregat d'informar sobre el contingut del pla i d'avaluar-ne l'aplicació. Hi han d'estar representades, a més de les administracions públiques competents en matèria educativa, les organitzacions sindicals més representatives i les organitzacions representatives del sector educatiu.

En cas d'aprovar-se, la llei entraria en vigor l'1 de gener de l'any següent de la seva aprovació.

Podeu consultar el text de la ILP en aquest ENLLAÇ.
ON SOM
Avda. Drassanes, 3 3r
08001 - Barcelona
Tel: 934817388 Mòb: 640801524
CONTACTA'NS
Email: federacio@mrp.cat NIF: G-58245259
Registre d'Associacions n.89 sec 2a.
avís legal, privacitat i cookies
Avda. Drassanes, 3 3r (BCN) · Tel: 934817388 · federacio@mrp.cat · avís legal, privacitat i cookies
x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.